CVHM2207

HOSE

Chứng quyền CVHM01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVHM2207

Biến động
0.11 - 1.53
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
74.04
Giá cơ sở gần nhất
57,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
17/10/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2207

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
73.00
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file