CVHM2212

HOSE

Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2022.3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CVHM2212

Biến động
0.01 - 2.63
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
65.10
Giá cơ sở gần nhất
55,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/12/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2212

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
4.5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
65.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file