CVIC2105 HOSE

Chứng quyền VIC/5M/SSI/C/EU/Cash-10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVIC2105

1,27 -0,02 (-1,57%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
1,00 - 3,00
KLGD ngày gần nhất
357.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
112,31
Giá cơ sở gần nhất
95,80
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 27/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/1/2022

Thông tin cơ bản của CVIC2105

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.44:1
Giá chuyển đổi
106,67
Khối lượng phát hành
11.000.00
Khối lượng niêm yết
11.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút