CVIC2108 HOSE

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVIC2108

1,31 +0,04 (+3,05%)08:36:28, 9/12/2021
Biến động
1,03 - 1,72
KLGD ngày gần nhất
726.70
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
120,96
Giá cơ sở gần nhất
107,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 26/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/5/2022

Thông tin cơ bản của CVIC2108

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
100,00
Khối lượng phát hành
4.000.00
Khối lượng niêm yết
4.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút