CVIC2201

HOSE

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVIC2201

Biến động
0.01 - 1.39
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
104.14
Giá cơ sở gần nhất
63,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
11/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
19/09/2022

Thông tin cơ bản của CVIC2201

Tài sản cơ sở
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
103.98
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file