CVIC2203

HOSE

Chứng quyền VIC/ACBS/Call/EU/Cash/6M/18 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CVIC2203

Biến động
0.02 - 1.49
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
86.20
Giá cơ sở gần nhất
62,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/10/2022

Thông tin cơ bản của CVIC2203

Tài sản cơ sở
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
86.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file