CVIC2205

HOSE

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.16 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVIC2205

Biến động
0.01 - 0.81
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
86.99
Giá cơ sở gần nhất
63,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
18/10/2022

Thông tin cơ bản của CVIC2205

Tài sản cơ sở
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
86.67
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file