CVIC2206

HOSE

Chứng quyền CVIC01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVIC2206

Biến động
0.02 - 1.30
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
82.70
Giá cơ sở gần nhất
62,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
15/09/2022

Thông tin cơ bản của CVIC2206

Tài sản cơ sở
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
82.50
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file