CVJC2102 HOSE

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.06 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVJC2102

0,41 -0,08 (-19,51%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,37 - 1,70
KLGD ngày gần nhất
242.00
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
145,81
Giá cơ sở gần nhất
132,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 30/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 30/11/2021

Thông tin cơ bản của CVJC2102

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
25:1
Giá chuyển đổi
135,56
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút