CVJC2103 HOSE

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.07 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVJC2103

1,25 +0,02 (+1,60%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
1,14 - 1,40
KLGD ngày gần nhất
7.40
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
155,00
Giá cơ sở gần nhất
132,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/4/2022

Thông tin cơ bản của CVJC2103

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
130,00
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút