CVJC2205

HOSE

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVJC2205

Biến động
0.01 - 0.74
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
130.32
Giá cơ sở gần nhất
106,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CVJC2205

Tài sản cơ sở
CTCP Hàng không Vietjet
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
130.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file