CVNM2110 HOSE

Chứng quyền CVNM02MBS21CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVNM2110

1,12 +0,07 (+6,25%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,90 - 1,50
KLGD ngày gần nhất
47.80
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
101,25
Giá cơ sở gần nhất
90,70
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 17/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 6/1/2022

Thông tin cơ bản của CVNM2110

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4.5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
9.83:1
Giá chuyển đổi
90,24
Khối lượng phát hành
2.500.00
Khối lượng niêm yết
2.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút