CVNM2205

HOSE

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.14 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVNM2205

Biến động
0.13 - 0.90
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
84.96
Giá cơ sở gần nhất
75,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
18/10/2022

Thông tin cơ bản của CVNM2205

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
80.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file