CVNM2208

HOSE

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.16 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVNM2208

Biến động
0.38 - 1.33
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
83.00
Giá cơ sở gần nhất
82,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CVNM2208

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
76.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file