CVPB2105 HOSE

Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVPB2105

0,55 -0,08 (-14,55%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,50 - 1,42
KLGD ngày gần nhất
59.90
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
51,63
Giá cơ sở gần nhất
38,05
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 30/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 30/11/2021

Thông tin cơ bản của CVPB2105

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
73,18
Khối lượng phát hành
2.000.00
Khối lượng niêm yết
2.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.555195
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút