CVPB2110 HOSE

Chứng quyền VPB/BSC/C/6M/EU/Cash/2021-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CVPB2110

2,92 -0,05 (-1,71%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
2,62 - 3,11
KLGD ngày gần nhất
10.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
47,31
Giá cơ sở gần nhất
38,05
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 26/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/4/2022

Thông tin cơ bản của CVPB2110

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2.22:1
Giá chuyển đổi
40,83
Khối lượng phát hành
1.500.00
Khối lượng niêm yết
1.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút