CVPB2204

HOSE

Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.04 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVPB2204

Biến động
0.16 - 1.17
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
36.49
Giá cơ sở gần nhất
28,750.00
Ngày giao dịch đầu tiên
07/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/11/2022

Thông tin cơ bản của CVPB2204

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
30.89
Khối lượng phát hành
1,450,00
Khối lượng niêm yết
1,450,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file