CVPB2205

HOSE

Chứng quyền CVPB01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVPB2205

Biến động
0.01 - 1.31
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
37.54
Giá cơ sở gần nhất
29,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
15/09/2022

Thông tin cơ bản của CVPB2205

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
37.50
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file