CVPB2209

HOSE

Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.05 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVPB2209

Biến động
0.02 - 0.94
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
20.25
Giá cơ sở gần nhất
16,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CVPB2209

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10.6569:1
Giá chuyển đổi
17.90
Khối lượng phát hành
1,450,00
Khối lượng niêm yết
1,450,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.6661
Bản cáo bạch
Xem file