CVRE2105 HOSE

Chứng quyền VRE/ACBS/Call/EU/Cash/9M/08 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CVRE2105

1,30 0,00 (0,00%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
1,11 - 1,53
KLGD ngày gần nhất
228.20
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
36,50
Giá cơ sở gần nhất
31,20
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/5/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2105

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
30,00
Khối lượng phát hành
5.000.00
Khối lượng niêm yết
5.000.00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút