CVRE2108 HOSE

Chứng quyền CVRE02MBS21CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVRE2108

1,13 -0,03 (-2,65%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
1,07 - 2,17
KLGD ngày gần nhất
171.70
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
32,92
Giá cơ sở gần nhất
31,20
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 17/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 23/12/2021

Thông tin cơ bản của CVRE2108

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
28,40
Khối lượng phát hành
2.000.00
Khối lượng niêm yết
2.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút