CVRE2109 HOSE

Chứng quyền VRE-HSC-MET 07 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVRE2109

1,31 0,00 (0,00%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
1,00 - 1,39
KLGD ngày gần nhất
935.40
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
34,24
Giá cơ sở gần nhất
31,20
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 5/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 3/3/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2109

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
29,00
Khối lượng phát hành
10.000.00
Khối lượng niêm yết
10.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút