CVRE2111 HOSE

Chứng quyền.VRE.VND.M.CA.T.2021.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CVRE2111

0,91 0,00 (0,00%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,71 - 1,61
KLGD ngày gần nhất
526.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
35,64
Giá cơ sở gần nhất
31,20
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 24/1/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2111

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
32,00
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút