CVRE2112 HOSE

Chứng quyền VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVRE2112

1,25 0,00 (0,00%)08:36:28, 9/12/2021
Biến động
0,79 - 2,54
KLGD ngày gần nhất
236.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
34,50
Giá cơ sở gần nhất
30,45
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/2/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2112

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
32,00
Khối lượng phát hành
23.000.00
Khối lượng niêm yết
23.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút