CVRE2206

HOSE

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.16 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVRE2206

Biến động
0.04 - 0.81
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
35.71
Giá cơ sở gần nhất
28,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
18/10/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2206

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
35.56
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file