CVRE2207

HOSE

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.17 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVRE2207

Biến động
0.04 - 0.65
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
33.49
Giá cơ sở gần nhất
28,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
18/10/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2207

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
33.33
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file