CVRE2210

HOSE

Chứng quyền CVRE01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVRE2210

Biến động
0.54 - 1.64
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.32
Giá cơ sở gần nhất
28,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/12/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2210

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
28.80
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file