DNSE Detail Stock BHT
BHT

BACH DANG TMC.,JSC

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất ống nhựa, nhôm nhiều lớp và phụ kiện, kết cấu thép hình các loại
- Sản xuất kinh doanh VLXD, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu tàu, bến cảng, đường dây và trạm biến thế điện
- Đầu tư, xây dựng khu đô thị, khu chung cư cao tầng, kinh doanh nhà ở...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của BACH DANG TMC.,JSC

Giá hiện tại

-2,568

0

0

-

0.09

-

0

0.34%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

19/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc Công ty không còn là công ty đại chúng;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/01/2023

BHT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/01/2023

BHT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông

24/12/2022

Chủ tịch BHT bị phạt 100 triệu đồng vì giao dịch không báo cáo

Ngày 21/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (UPCoM: BHT).

26/07/2022

BHT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thường

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Thường

CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất ống nhựa, nhôm nhiều lớp và phụ kiện, kết cấu thép hình các loại
- Sản xuất kinh doanh VLXD, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu tàu, bến cảng, đường dây và trạm biến thế điện
- Đầu tư, xây dựng khu đô thị, khu chung cư cao tầng, kinh doanh nhà ở...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC đổi tên từ CTCP Đầu tư Xây dựng và Lắp máy TMC - TCTy xây dựng Bạch Đằng - Bộ xây dựng
- Cty thành lập ngày 12/10/1998 theo quyết định số 992/QĐ-BXD của Bộ xây dựng
- Ngày 23/12/2004 theo quyết định số 2043/QĐ-BXD của Bộ xây dựng chuyển đổi từ Cty nhà nước thành CTCP
- Ngày 01/02/2010 chính thức đổi tên thành CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC và tiếp tục tăng VĐL lên 26 tỷ đồng
- Ngày 01/06/2018, hủy niêm yết trên sàn HNX
- Ngày 08/06/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 4.800 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

12.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BHT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.3 năm)


Ban giám đốc

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BHT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 54.21% công ty.