Tin tức & sự kiện

26/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BKG - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 9,04% so với cùng kỳ, lãi 1,73 tỷ đồng.

13/11/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/11

13/11/2023

30/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BKG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,49 tỷ đồng, giảm 74,7% so với cùng kỳ.

25/10/2023

Chứng khoán hồi phục, nhà đầu tư vẫn không mặn mà 'xuống tiền'

18/10/2023

Phiên giao dịch chứng khoán sáng 18/10: Lực cầu bắt đáy nhập cuộc

18/10/2023

Phiên giao dịch chứng khoán sáng 18/10: Sóng lạ

11/09/2023

BKG: CBTT bổ sung giải trình số liệu hồi tố BCTC

06/09/2023

BKG: Thông báo thay đổi nhân sự

05/09/2023

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ

02/08/2023

BCTC Quý 2/2023 BKG - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,65 tỷ đồng, giảm 82,56% so với cùng kỳ.

31/07/2023

BKG: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

28/06/2023

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

23/06/2023

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.