Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 BNW - Lợi nhuận giảm 21,81% trong 2022.

16/01/2023

BNW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

BNW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/08/2022

BNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

BNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

BNW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/06/2022

BNW: Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

09/06/2022

BNW: Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

25/05/2022

BNW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

13/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNW của CTCP Nước sạch Bắc Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

04/05/2022

BNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/04/2022

BNW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

BNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

BNW: Thông báo chốt ngày chi trả cổ tức còn lại năm 2021

25/04/2022

BNW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

BNW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2022

BNW: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

BNW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

BNW: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

22/02/2022

BNW: Báo cáo tài chính năm 2021