DNSE Detail Stock BWE

HOSE: CTCP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

BWE

Tin tức

Nước Thủ Dầu Một muốn chi trăm tỷ mua 24% vốn một công ty nước

BWE

+3.23%

TDM

+1.34%

+1

1 ngày trước

Nước Thủ Dầu Một muốn chi trăm tỷ mua 24% vốn một công ty nước

BWE: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

BWE

+9.69%

2 ngày trước

BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Phong

BWE

+9.69%

2 ngày trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/6

BWE

+9.69%

BAF

-0.45%

+7

2 ngày trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/6

Một quỹ đầu tư đang quyết liệt xả hàng, đâu là lý do?

BWE

+9.69%

QTP

VTO

+13.22%

+3

3 ngày trước

‘Ông trùm’ ngành nước thu về 1.500 tỷ trong 5 tháng, cổ phiếu tăng mạnh, hút dòng tiền ngoại

BWE

+9.69%

4 ngày trước

‘Ông trùm’ ngành nước thu về 1.500 tỷ trong 5 tháng, cổ phiếu tăng mạnh, hút dòng tiền ngoại

Biwase (BWE) lãi 270 tỷ đồng trong 5 tháng, đạt 39% kế hoạch năm

BWE

+9.69%

6 ngày trước

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, tổ chức, tự doanh, khối ngoại cùng xả

BWE

+9.69%

VN30F2406

+23

6 ngày trước

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, tổ chức, tự doanh, khối ngoại cùng xả

Biwase báo lãi ‘đi lùi’ 35% trong tháng 5/2024

BWE

+9.69%

6 ngày trước

Biwase báo lãi ‘đi lùi’ 35% trong tháng 5/2024

Lực bán gia tăng, VN-Index chưa thể chinh phục ngưỡng cản mạnh

BWE

+9.69%

HNX

+33

7 ngày trước

Lực bán gia tăng, VN-Index chưa thể chinh phục ngưỡng cản mạnh

Sau 5 tháng, Biwase (BWE) thu gần 1.500 tỷ đồng, cổ phiếu được chứng khoán BIDV khuyến nhị MUA

BWE

+9.69%

BSI

+1.69%

7 ngày trước

Sau 5 tháng, Biwase (BWE) thu gần 1.500 tỷ đồng, cổ phiếu được chứng khoán BIDV khuyến nhị MUA

Biwase lãi 270 tỷ đồng trong 5 tháng, sắp mở 3 công ty con

BWE

+9.69%

7 ngày trước

Biwase lãi 270 tỷ đồng trong 5 tháng, sắp mở 3 công ty con

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 5/6: HHV, PVS, BWE

BWE

+11.94%

PVS

+1

8 ngày trước

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 5/6: HHV, PVS, BWE

Tiền vẫn vào dữ dội, khối nội gom ròng hơn 2.000 tỷ mua toàn ngân hàng

BWE

+11.94%

VN30F2406

+17

11 ngày trước

Tiền vẫn vào dữ dội, khối nội gom ròng hơn 2.000 tỷ mua toàn ngân hàng

Khối ngoại bán ròng kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng

BWE

+11.94%

TCB

-1.00%

+9

13 ngày trước

Khối ngoại bán ròng kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng

BWE: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

BWE

+11.94%

14 ngày trước

BWE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

BWE

0.00%

19 ngày trước

BWE: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

BWE

0.00%

19 ngày trước

BWE: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

BWE

0.00%

19 ngày trước

BWE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Phong

BWE

+1.10%

23 ngày trước