Tin tức & sự kiện

09/09/2022

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

19/08/2022

CCA: Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2022 so với cùng kỳ

19/08/2022

CCA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

CCA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

21/07/2022

CCA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCA của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), Lô 2-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (Phòng kế toán) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2022 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/07/2022

CCA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2022

CCA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền

04/07/2022

CCA sắp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14% 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo 14/07 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền của CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ (UPCoM: CCA).

28/06/2022

CCA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền

08/06/2022

CCA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/05/2022

CCA: Thông báo về việc đưa cổ phiếu CCA ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

24/05/2022

CCA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

CCA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

CCA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

CCA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

Thủy sản Caseamex báo lãi quý kỷ lục

Nhờ nhu cầu tiêu dùng cá tra phục hồi mạnh ở các thị trường nhập khẩu và giá bán tốt đã góp phần giúp lãi ròng quý đầu năm 2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ (Caseamex, UPCoM: CCA) tăng vọt từ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ lên gần 27 tỷ đồng.

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCA của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Lúc 13h30 ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), Lô 2-12 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021; và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2021
+ Phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2022
+ Các vấn đề khác

07/04/2022

CCA: Báo cáo tài chính năm 2021