Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 CCA - Một năm tăng trưởng đột phá.

31/01/2023

CCA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

30/12/2022

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 2,700 CP

23/11/2022

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

23/11/2022

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 23,100 CP

21/10/2022

CCA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

19/10/2022

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

09/09/2022

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

19/08/2022

CCA: Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2022 so với cùng kỳ

19/08/2022

CCA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

CCA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

01/08/2022

CCA: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 2/ 2022

21/07/2022

CCA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCA của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), Lô 2-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (Phòng kế toán) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2022 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/07/2022

CCA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2022

CCA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền

04/07/2022

CCA sắp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14% 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo 14/07 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền của CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ (UPCoM: CCA).