Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CMI - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,46 tỷ đồng, giảm 78,41% so với cùng kỳ.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CMI - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,29 tỷ đồng

06/09/2023

CMI: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

06/09/2023

CMI: Thông báo về trạng thái chứng khoán

31/08/2023

CMI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/08/2023

CMI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/08/2023

CMI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/08/2023

Cavico - doanh nghiệp Việt đầu tiên niêm yết cổ phiếu tại Nasdaq, bị hủy niêm yết sau chưa đầy 2 năm giờ ra sao?

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 CMI - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,82 tỷ đồng, giảm 90,66% so với cùng kỳ.

01/08/2023

CMI: Báo cáo tài chính quý 2/2023

29/07/2023

CMI: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

13/06/2023

CMI: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 CMI ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,97 tỷ đồng quý I.

05/05/2023

CMI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

CMI: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

26/04/2023

CMI: Báo cáo tài chính quý 1/2023

18/04/2023

BCTC 2022 CMI - Tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng tăng trưởng 51,74% so với cùng kỳ.

17/04/2023

Lợi nhuận tự lập và hiện thực trần trụi sau kiểm toán

Chênh lệch BCTC kiểm toán so với tự lập là câu chuyện không mới, nhưng chưa bao giờ mất tính thời sự, bởi nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận thay đổi, làm ảnh hưởng đến những kỳ vọng cũng như quyết định của nhà đầu tư.

13/04/2023

CMI: Thông báo áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

10/04/2023

CMI: Báo cáo thường niên 2022