DNSE Detail Stock DBW
DBW

DIWACO

UPCOM: CTCP Cấp nước Điện Biên

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

01/10/2022

CẬP NHẬT

01/10/2022

Tổng quan

CTCP Cấp nước Điện Biên hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Đầu tư, xây dựng các công trình cấp, thoát nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DIWACO

EPS

39

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

7

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
          - Nội dung họp: + Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Upcom và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

23/08/2022

DBW: Công văn giải trình ý kiến của kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kết thúc ngày 30/6/2022

22/08/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6.6 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,066%/cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 66 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên bắt đầu từ ngày 05/09/2022 thông qua hình thức nhận chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

11/08/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/08/2022

DBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Lệ Quế

Tổng giám đốc

CTCP Cấp nước Điện Biên hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Đầu tư, xây dựng các công trình cấp, thoát nước...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng quản lý cấp phát nước tỉnh Lai Châu, được thành lập vào ngày 31/03/1993
- Năm 1995: Doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Xây dựng cấp phát nước Lai Châu
- Năm 2003: Công ty được chuyển thành DNNN với tên gọi là Công ty Xây dựng cấp nước Lai Châu
- Năm 2004: Doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Xây dựng cấp nước Điện Biên
- 24/06/ 2009: Công ty Xây dựng cấp nước Điện Biên được đổi thành Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên
- Năm 2015, chuyển CT thành CTCP
- Ngày 09/01/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

27.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DBW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 27.2 năm)


Ban giám đốc

20.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DBW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 99.41% công ty.