Tin tức & sự kiện

26/07/2023

DDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 50 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 50 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/08/2023, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: * Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 11/08/2023, người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng Tài chính kế toán công ty).năm 2022

21/07/2023

DDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/07/2023

DDH: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

26/06/2023

DDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

DDH: Thay đổi nhân sự

05/06/2023

DDH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

DDH: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

18/05/2023

DDH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/05/2023

DDH: Công bố thông tin bất thường chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/05/2023

Liên danh Plaschem 'đấu' Sông Hồng Land tại dự án trăm tỷ ở Hải Phòng

21/04/2023

BCTC 2022 DDH - Lợi nhuận bứt phá gấp 10 lần so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng.

17/04/2023

DDH: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

DDH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2023

DDH: Công bố thông tin đơn từ nhiệm của thành viên BKS

03/04/2023

DDH: Báo cáo tài chính năm 2022

19/01/2023

DDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/11/2022

DDH: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

22/11/2022

DDH: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022