Tin tức & sự kiện

30/08/2022

EVG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

25/07/2022

EVG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Đình Tuấn

21/07/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Đồng Tháp

04/07/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

23/06/2022

EVG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

16/06/2022

EVG sẽ chuyển nhượng 11 triệu cp tại Công ty liên kết

HĐQT CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG) đã thông qua việc chuyển nhượng 11 triệu cp tại CTCP Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays trong tháng 6/2022.

16/06/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays

14/06/2022

Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 5 triệu cp EVG

Ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Everland (HOSE: EVG) đăng ký mua 5 triệu cp trong thời gian từ 20/06-19/07/2022.

14/06/2022

EVG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Đình Tuấn

03/06/2022

Tập đoàn Everland bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

HĐQT CTCP Tập đoàn Everland (HOSE: EVG) đã ban hành Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 01/06/2022.

03/06/2022

EVG: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại EVG

03/06/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

03/06/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

03/06/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

03/06/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn giữa những người đại diện pháp luật của công ty

16/05/2022

EVG: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

12/05/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiên Việt Resort & Spa

04/05/2022

EVG: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

04/05/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

04/05/2022

EVG: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ sửa đổi (kèm Điều lệ)