Tin tức & sự kiện

31/01/2023

EVG: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

EVG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

EVG: Thông báo thay đổi người nội bộ

28/12/2022

EVG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

27/12/2022

EVG: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

31/10/2022

EVG: Giải trình biến động lợi nhuận quý 03/2022

31/10/2022

EVG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

EVG: BCTC quý 3 năm 2022

30/08/2022

EVG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

EVG: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

EVG: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

EVG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

EVG: Giải trình biến động LNST BCTC HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

EVG: BCTC quý 2 năm 2022

01/08/2022

EVG: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

25/07/2022

EVG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Đình Tuấn

20/07/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Đồng Tháp

04/07/2022

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

22/06/2022

EVG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022