DNSE Detail Stock GE2
GE2

EVNGENCO2

OTC: Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

09/02/2023

CẬP NHẬT

09/02/2023

Tổng quan

Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực
- Đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện
- Lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình
- Khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của EVNGENCO2

Giá hiện tại

0

0

0

-

0.11

-

1,400

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực
- Đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện
- Lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình
- Khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất

Lịch sử phát triển:

- Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập theo Quyết định số 3024/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
- Ngày 07/05/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 24,600 đ/CP.
- Ngày 29/12/2022: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM .

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của GE2 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của GE2 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)