DNSE Detail Stock GE2
GE2

EVNGENCO2

UPCOM: Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực
- Đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện
- Lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình
- Khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của EVNGENCO2

EPS

17,443,081

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.05

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

900

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

58.40%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

14/09/2022

GE2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/09/2022

GE2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

GE2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GE2 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền trực tiếp tại Tổng công ty Phát điện 2 – Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 03/10/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc Tổng công ty sẽ chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/08/2022

GE2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/08/2022

GE2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực
- Đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện
- Lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình
- Khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất

Lịch sử phát triển:

- Tổng công ty Phát điện 2 được thành lập theo Quyết định số 3024/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
- Ngày 07/05/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 24,600 đ/CP .