Tin tức & sự kiện

28/12/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

26/12/2022

GE2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GE2 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền trực tiếp tại Tổng công ty Phát điện 2 – Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/01/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc Tổng công ty sẽ chuyển khoản vào Tài khoản Ngân hàng do cổ đông cung cấp.năm 2022

19/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GE2 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải lên Website của Tổng ty (www.evngenco2.vn).
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau

09/12/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/12/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/12/2022

GE2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/12/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 2022

05/12/2022

GE2: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 (tỷ lệ 5%)

05/12/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2)

05/12/2022

Cổ phiếu GE2 sẽ “chia tay” sàn UPCoM sau phiên 28/12

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), toàn bộ 262,500 cp của Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (UPCoM: GE2) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 29/12 này.

02/12/2022

GE2: Ngày 29/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần

21/11/2022

GE2: Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

17/11/2022

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2)

04/11/2022

Lỗ chênh lệch tỷ giá khiến GE2 có quý 3 đi lùi

Dù đạt doanh thu gần 7 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 43%, Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO 2, UPCoM: GE2) vẫn phải ghi nhận lãi ròng giảm 31% so với cùng kỳ.

02/11/2022

GE2: Báo cáo tài chính quý 3/2022

02/11/2022

GE2: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

14/09/2022

GE2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/09/2022

GE2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

GE2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)