Tin tức & sự kiện

27/10/2022

HAP: BCTC quý 3 năm 2022

27/10/2022

HAP: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

08/09/2022

HAP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán

24/08/2022

HAP: BCTC quý 2 năm 2022

24/08/2022

HAP: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

28/07/2022

HAP: Lãi ròng quý 2 tăng 72%, chi 148 tỷ đồng mua trái phiếu doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) vừa công bố BCTC quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.65 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

27/07/2022

HAP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

HAP: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

26/07/2022

HAP: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2022

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho CĐHH của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO như sau:

07/06/2022

HAP: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Thư ký công ty

27/05/2022

HAP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho CĐHH

20/05/2022

HAP: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

18/05/2022

HAP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT

17/05/2022

HAP: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

17/05/2022

HAP: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

16/05/2022

HAP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/05/2022

HAP: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

HAP: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

HAP: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022