Tin tức & sự kiện

27/01/2023

“Vàng đen” sốt giá, cổ phiếu DN than NBC, TDN, CST… đồng loạt tăng kịch trần trong phiên đầu năm

Phiên giao dịch đầu Xuân Quý Mão 2023, nhóm doanh nghiệp than gây chú ý khi cổ phiếu nhanh chóng tăng hết biên độ trong phiên sáng. Theo TKV, chi phí sản xuất tăng do biến động đầu vào nhưng nhờ giá than cao, TKV vẫn ghi nhận doanh thu kỷ lục từ khi thành lập, gần 166.000 tỷ đồng và lợi nhuận 8.100 tỷ. Đặc biệt, Than Đèo Nai (TDN) có lãi 37 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022, trong khi cùng kỳ thua lỗ.

01/11/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

10/10/2022

HTH: Ngày 02/11/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Hoa tiêu hàng hải - TKV

15/09/2022

HTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

HTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

HTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTH của CTCP Hoa tiêu hàng hải - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải – TKV (phố Hàng Than, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 15/06/2022; khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

HTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/05/2022

HTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

HTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

HTH: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

HTH: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTH của CTCP Hoa tiêu hàng hải - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022 (căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể có đề xuất/điều chỉnh sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV (phố Hàng Than, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quý IV năm 2021;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức quý IV năm 2021; kế hoạch cổ tức năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

25/03/2022

HTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

HTH: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

HTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

01/10/2021

HTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

23/09/2021

HTH: Tài liệu họp đại hội cổ đông lần thứ nhất

13/09/2021

HTH: Giấy mời dự họp

05/08/2021

HTH: Báo cáo về ngày trở thành NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Hồ Thị Ánh