DNSE Detail Stock HTW
HTW

HAWASU

UPCOM: CTCP Cấp nước Hà Tĩnh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

29/09/2022

CẬP NHẬT

29/09/2022

Tổng quan

CTCP Cấp nước Hà Tĩnh hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Sản xuất máy chuyên dụng khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Xây dựng nhà các loại...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HAWASU

EPS

450

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

22/08/2022

HTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

HTW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

HTW: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hóa giữ chức Giám Đốc Công ty từ 30/06/2022

11/05/2022

HTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HTW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTW của CTCP Cấp nước Hà Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Sailing – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua các tờ trình
· Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
· Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: · Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị;
· Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
· Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
          - Nội dung họp: · Tờ trình triển khai dự án nâng công suất hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 3 (2022 – 2025);
· Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Võ Ngọc Vinh

Tổng giám đốc

CTCP Cấp nước Hà Tĩnh hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Sản xuất máy chuyên dụng khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Xây dựng nhà các loại...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy nước thị xã hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1177/1990/QĐ-UB ngày 30/05/1990 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
- Ngày 24/01/1997: được chuyển đổi thành Công ty Cấp nước Hà Tĩnh
- Năm 2010: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 09/06/2010 chuyển đổi Công ty Cấp nước Hà Tĩnh thành Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
- Năm 2013: công ty thực hiện theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
- Năm 11/06/2015, Công ty chuyển đổi thành CTCP Cấp nước Hà Tĩnh theo GCNDĐKDN số 3000101973, do Sở KH&ĐT Tỉnh Hà Tĩnh cấp với VĐL là 196.995.880.000 đồng.
- Ngày 14/12/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

20.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HTW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.7 năm)


Ban giám đốc

17.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HTW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 17.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 95.77% công ty.