Tin tức & sự kiện

13/09/2022

HVX: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

07/09/2022

HVX: Quyết định của HĐQT về việc giao quyền TGĐ và người đại diện theo pháp luật

22/08/2022

Đà Nẵng thu hồi khu “đất vàng” hơn 7,000 m2 của HVX

Ngày 03/08, UBND TP. Đà Nẵng đã ra quyết định thu hồi đất thuê của CTCP Xi măng VICEM Hải Vân (HOSE: HVX) tại số 185 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

11/08/2022

HVX: Điều chỉnh BCTC năm 2021 theo thông báo kiểm toán Nhà nước

22/07/2022

HVX: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc Công ty

22/07/2022

HVX: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

21/07/2022

HVX: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

21/06/2022

HVX: Bổ nhiệm Ông Lưu Văn Bòng đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc, là người đại diện theo pháp luật thay cho Ông Ngô Đức Lưu từ 17/06/2022

20/06/2022

HVX: Đơn từ nhiệm của TGĐ

20/06/2022

HVX: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc thay đổi TGĐ

29/04/2022

HVX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

HVX: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn Tổng công ty xi măng Việt Nam

07/04/2022

HVX: Báo cáo thường niên năm 2021

07/04/2022

HVX: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã CK: HVX) như sau:

07/03/2022

HVX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/03/2022

HVX: Giải trình về việc chậm công bố Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan

28/02/2022

HVX: Nhắc nhở chậm công bố Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan

26/02/2022

HVX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

24/02/2022

HVX: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thực hiện li-xăng xi măng thương hiệu Vicem Bút Sơn và thông qua nội dung hợp đồng