Tin tức & sự kiện

30/08/2022

ILB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

12/08/2022

ILB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình như sau:

09/07/2022

ILB chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/07. Ngày thực hiện là 10/08.

08/07/2022

ILB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

05/07/2022

ILB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu

09/06/2022

ILB: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VN

04/05/2022

ILB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

22/04/2022

ILB: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo thường niên năm 2021

22/04/2022

ILB: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT

22/04/2022

ILB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

ILB: Báo cáo thường niên năm 2021

28/03/2022

ILB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/03/2022

ILB: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/03/2022

ILB: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh room của mã chứng khoán ILB

23/03/2022

ILB: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của ILB

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (mã CK: ILB) như sau:

11/03/2022

ILB: Giải trình biến động lợi nhuận năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

02/03/2022

ILB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/02/2022

ILB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Quỳnh Quang