Tin tức & sự kiện

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 ILB - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 25,92 tỷ đồng.

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 ILB - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 25,65 tỷ đồng, giảm 20,1% so với cùng kỳ.

29/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,990 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức 2022 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình như sau:

28/08/2023

ILB: Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức 2022 bằng tiền

25/08/2023

Một doanh nghiệp "họ Tân Cảng" sắp trả cổ tức tỷ lệ 19.9% bằng tiền

CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/09/2023.

24/08/2023

ILB: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 ILB - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 23,27 tỷ đồng, giảm 3,32% so với cùng kỳ.

31/07/2023

ILB: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

26/07/2023

ILB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

06/06/2023

Chứng khoán tăng mạnh trong ngày Big Sale

15/05/2023

Doanh nghiệp quân đội rót 12.000 tỷ làm cảng biển Hải Phòng: Lợi nhuận hơn 4.000 tỷ, quy mô chỉ đứng sau Viettel trong nhóm các doanh nghiệp quốc phòng

08/05/2023

BCTC 1/2023 ILB - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 26,17 tỷ đồng tăng 1,22% so với cùng kỳ.

05/05/2023

ILB: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 9

28/04/2023

ILB: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

28/04/2023

ILB: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023