Tin tức & sự kiện

31/01/2023

ILB: Giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

ILB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

ILB: Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc mở cảng cạn Tân Cảng - Long Bình giai đoạn 1

21/11/2022

ILB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Cao Ngọc Đức

31/10/2022

ILB: Giải trình biến động lợi nhuận quý 03/2022

31/10/2022

ILB: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

ILB: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

17/10/2022

ILB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Cao Ngọc Đức

30/08/2022

ILB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

ILB: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

ILB: BCTC Tóm tắt Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

ILB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

01/08/2022

ILB: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

01/08/2022

ILB: Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2022 và lũy kế quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

ILB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

ILB: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

ILB: BCTC quý 2 năm 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình như sau:

09/07/2022

ILB chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/07. Ngày thực hiện là 10/08.

08/07/2022

ILB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt