Tin tức & sự kiện

31/10/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022

18/10/2022

LIX: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 03/2022

18/10/2022

LIX: Giải trình biến động KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/10/2022

LIX: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

05/09/2022

Quý 2 "lãi bùng nổ" của nhiều doanh nghiệp hóa chất

Kết thúc mùa Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2, nhiều doanh nghiệp hóa chất có bức tranh kinh doanh sáng màu. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp ngậm ngùi báo lãi giảm hoặc bất ngờ chuyển lãi thành lỗ.

01/08/2022

LIX: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

LIX: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

LIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2022

21/07/2022

LIX: Lãi sau thuế quý 2 tăng 74% nhờ được chia lợi nhuận từ công ty con

Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) báo lợi nhuận sau thuế hơn 69 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

19/07/2022

LIX: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/07/2022

LIX: BCTC quý 2 năm 2022

23/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã CK: LIX) như sau:

14/06/2022

LIX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/06/2022

LIX sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Dù giảm 27% so với thực hiện năm 2020, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) vẫn ghi nhận lãi ròng 2021 hơn 167 tỷ đồng và sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

09/06/2022

LIX: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

30/05/2022

LIX: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/05/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

16/05/2022

LIX: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Bình Dương thay đổi lần 5

29/04/2022

LIX: Ông Phạm Quốc Đại được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT