Tin tức & sự kiện

11/01/2023

LMI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMI của CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8% ( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO - KM23, QL51, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 12/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Hoặc tải mẫu nhận cổ tức bằng chuyển khoản tại trang web của Công ty : www.lamaidico.com.vn.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/12/2022

LMI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/12/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/12/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

25/11/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

LMI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

LMI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

LMI: Ông Nguyễn Đăng Hưng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc phụ trách thi công