Tin tức & sự kiện

09/12/2022

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB), sau cuộc họp định kỳ HĐQT tháng 12/2022, Ngân hàng này đã chính thức có Chủ tịch mới là ông Nguyễn Đức Thụy.

08/12/2022

LPB: CBTT về lãi suất kỳ tính lãi trái phiếu LPB121035

08/12/2022

LPB: CBTT về lãi suất kỳ tính lãi trái phiếu LPB121036

08/12/2022

LPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Dương Công Đoàn

08/12/2022

Giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn - Những tác động đến ngân hàng

Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 30/09/2023, tỷ lệ “tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn” đối với các ngân hàng sẽ giảm xuống còn 34% và từ ngày 01/10/2023 là 30%. Điều này có thể gây áp lực lên chi phí vốn của các ngân hàng trong thời gian tới.

07/12/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm “chạy nước rút” trong tháng cuối năm

Đầu tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng nâng lên mức cao mới, nhất là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

05/12/2022

Cổ phiếu ngân hàng chuyển động ra sao trong tháng 11?

Trong tháng 11, thanh khoản tiếp tục cải thiện nhưng thị giá của phần lớn cổ phiếu dòng “bank” vẫn không mấy khởi sắc.

05/12/2022

LPB: Nghị quyết của HĐQT phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành, phương án triển khai chào bán, phương án sử dụng vốn, hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu năm 2022

05/12/2022

LPB: Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

05/12/2022

LPB: Nghị quyết HĐQT phê duyệt điều chỉnh phương án chào bán trái phiếu

05/12/2022

LPB: Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

01/12/2022

LPB: Thông báo về đợt mua lại trái phiếu

01/12/2022

LPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng

01/12/2022

LPB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LPB

01/12/2022

LPB: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã nhận được công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

01/12/2022

LPB: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố thông tin về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng

01/12/2022

LPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

29/11/2022

LPB: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt công bố thông tin vê đợt mua lại trái phiếu

28/11/2022

LPB: Thông báo về đợt mua lại trái phiếu

28/11/2022

LPB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021