DNSE Detail Stock LWS
LWS

LAWASUCO

UPCOM: CTCP Cấp nước Tỉnh Lào Cai

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Cấp nước Tỉnh Lào Cai hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước cho hộ gia đình, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
- Xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của LAWASUCO

Giá hiện tại

803

0

0

-

0.07

-

550

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Quảng

Tổng giám đốc

Nguyễn Quốc Huy

CTCP Cấp nước Tỉnh Lào Cai hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước cho hộ gia đình, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
- Xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/02/1993 Thành lập Công ty cấp thoát nước Lào Cai
- Ngày 24/10/2006 chuyển thành Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai
- Ngày 01/06/2016 chính thức đổi thành công ty cổ phần
- Ngày 22/12/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.400 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

29.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của LWS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 29.0 năm)


Ban giám đốc

26.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của LWS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 26.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 92.09% công ty.