DNSE Detail Stock LYF
LYF

Công ty Lương thực Lương yên

OTC: CTCP Lương thực Lương Yên

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Lương thực Lương Yên hoạt động trong lĩnh vực:

-Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ các loại nhà nước cấm).
-Bán buôn gạo; bán buôn nhiên liệu, máy móc thiết bị,...
-Kinh doanh bất động sản.
-Bán lẻ lương thực, thực phẩm...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Công ty Lương thực Lương yên

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Thanh Sơn

Tổng giám đốc

Website

CTCP Lương thực Lương Yên hoạt động trong lĩnh vực:

-Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ các loại nhà nước cấm).
-Bán buôn gạo; bán buôn nhiên liệu, máy móc thiết bị,...
-Kinh doanh bất động sản.
-Bán lẻ lương thực, thực phẩm...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/01/1996 Công ty Lương thực cấp I Lương Yên được thành lập.
- Ngày 20/03/2001 sáp nhập 3 công ty thuộc Liên Hiệp các Công ty Lương thực Hà Nội và Công ty Lương thực cấp I Lương Yên.
- Ngày 18/06/2012 Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty Lương thực cấp I Lương Yên - CN của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.
- Ngày 19/05/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 16,800 đ/CP.
- Ngày 14/12/2022: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của LYF mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của LYF mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)