Tin tức & sự kiện

13/12/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

18/11/2022

LYF: Ngày 14/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên

27/07/2022

LYF: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

11/07/2022

LYF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

LYF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

LYF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LYF của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 373 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua toàn bộ nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

25/03/2022

LYF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

LYF: Báo cáo thường niên 2021

20/03/2022

LYF: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

LYF: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

LYF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/07/2021

LYF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/06/2021

LYF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/05/2021

Giao dịch lần đầu - 300 CP

13/05/2021

LYF: Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (LYF)

13/05/2021

LYF: Ngày 19/05/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (LYF)

13/05/2021

LYF: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (LYF)

12/05/2021

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 300 CP