DNSE Detail Stock MCD
MCD

UPCOM: CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tuấn Anh

Tổng giám đốc

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/10/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 16,900 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của MCD mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của MCD mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)